Groene daken, op welke voordelen kan je echt rekenen?

We zien groene daken steeds meer in het straatbeeld verschijnen. Dat is het gevolg van het feit dat mensen die woonachtig zijn in stedelijke omgevingen graag ook willen kunnen genieten van een stukje groen bij hun woning. Het aanleggen van een volledige tuin is in de praktijk echter lang niet altijd een mogelijkheid. Dat hoeft ook niet. Door het aanleggen van een groendak zal je namelijk kunnen vaststellen dat je toch een zeer belangrijke bijdrage kan leveren aan de hoeveelheid groen in de omgeving. Wil je hier nu graag meer over te weten komen? Dan is het zonder meer de moeite waard om even de informatie die je hieronder aantreft door te nemen. 

De financiële voordelen die groene daken met zich meebrengen 

In eerste instantie kan er worden vastgesteld dat er in de praktijk tal van verschillende niet onbelangrijke financiële voordelen zijn verbonden aan groene daken. Het eerste voordeel heeft betrekking tot het feit dat er een waardevermeerdering wordt gerealiseerd voor het vastgoed in kwestie. Deze waardevermeerdering komt uiteraard altijd tot uiting wanneer de eigenaars over willen gaan tot het verkopen van het pand in kwestie. Dit is echter zeker niet alles. 

Een ander financieel voordeel van groene daken heeft betrekking tot het feit dat er met een groenlaag een prima (extra) bescherming voor de onderliggende dakconstructie kan worden gerealiseerd. Het dak staat er in de praktijk uiteraard algemeen om bekend één van de duurste, zo niet het duurste onderdeel te zijn van de woning. Door de levensduur daarvan te verbeteren kan je dus zowel op korte als op lange(re) termijn een zeer interessante financiële meerwaarde realiseren. 

Andere interessante voordelen voor je eigen huis

Groene daken brengen in eerste instantie uiteraard de nodige voordelen met zich mee voor je eigen woning. Het eerste voordeel waar je op kan rekenen heeft betrekking tot de waardevermeerdering die hierboven reeds omschreven. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat je nog kan rekenen op de voordelen zoals hieronder aangegeven: 

  • Er wordt op isolerend vlak een meerwaarde gecreëerd voor de woning; 
  • De temperatuur op het dak blijft binnen de perken; 
  • Een groendak is uiteraard erg mooi om te zien; 

Voor menig aantal mensen geldt dat de hierboven aangehaalde voordelen meer dan voldoende goede redenen zijn om ervoor te kiezen om een groen dak op hun woning te laten realiseren. Geldt dat ook voor jou? Dan hoeft er je uiteraard helemaal niets meer tegen te houden!

De voordelen van groene daken beperken zich niet alleen tot je eigen woning

De voordelen waar je bij groene daken op kan rekenen beperken zich niet uitsluitend tot het pand waarop ze worden gerealiseerd. Ook voor de omgeving brengt een dergelijk dak dan ook tal van interessante voordelen met zich mee. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat groene daken zorgt voor het uit de lucht filteren van fijnstof. Daarnaast helpt ze ook bij het omzetten van CO2 in zuurstof. Nog een voordeel van een groen dak is terug te vinden in het feit dat ze zorgt voor een langzamere afgifte van het regenwater aan het riool. Daardoor kunnen piekmomenten in het riool die op veel plaatsen voor problemen zorgen worden voorkomen.